Ρόδες Τροχοί Καρότσια Παλετοφόρα Λάστιχα για ανυψωτικά

     
 

Η εταιρεία ΡΟΔΑ ΑΕ η μοναδική εταιρεία παραγωγής τροχών στην Ελλάδα, ξεκίνησε σαν οικογενειακή επιχείρηση το 1948 με αντικείμενο την παραγωγή τροχήλατων κατασκευών και την πώληση τροχών για αγροτικές κυρίως εφαρμογές, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το 1963 ασχολήθηκε για πρώτη φορά με ρόδες και τροχούς για βιομηχανικές εφαρμογές. Διευρύνοντας συνεχώς τις συνεργασίες με τους κυριότερους Ευρωπαίους κατασκευαστές και την γκάμα των προϊόντων εξελίχθηκε σαν τη σημαντικότερη εταιρεία στον Ελλαδικό χώρο στο συγκεκριμένο κλάδο.

Το 1981 ιδρύεται το υποκατάστημα των Αθηνών για την κάλυψη των αναγκών της Νότιας Ελλάδας και από το 1988 λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΡΟΔΑ ΑΕ.


Το 2002 προχωράμε στην ίδρυση βιομηχανικής μονάδας παραγωγής στην ΒΙ.ΠΕ.ΘΣίνδου Θεσσαλονίκης, για ρόδες και τροχούς για καρότσια, με ενσωμάτωση των πιο σύγχρονωντεχνολογιών παραγωγής και ποιοτικής εξασφάλισης.

Η σειρά των προϊόντων της εταιρείας περιλαμβάνει:
  • Ρόδες για βιομηχανικές εφαρμογές, ρόδες ανοξείδωτες καθώς και ρόδες βαρέως τύπου για εφαρμογές που αφορούν κυρίως καρότσια και εξοπλισμούς για τη βιομηχανία.Ρόδες περιστρεφόμενες,ρόδες με φρένο, ρόδες σταθερές αναλόγως με τον τρόπο που επιθυμεί ο χρήστης να μετακινεί το καρότσι.
  • Ρόδες για καρότσια μεσαίας και ελαφριάς χρήσης που αφορούν εξοπλισμούς που απευθύνονται στο κομμάτι των υπηρεσιών (π.χ καρότσια Super Market,νοσοκομειακό και ιατρικό εξοπλισμό) καθώς και για έπιπλα.
  • Χειροκίνητα ανυψωτικά παλετοφόρα, παλετοφόρα με δυνατότητες ζυγιστικής διάταξης καθώς και ανοξείδωτα χειροκίνητα ανυψωτικά παλετοφόρα.
  • Ανταλλακτικούς τροχούς χειροκίνητων και ηλεκτροκίνητων περονοφόρων.
  • Λάστιχα για κλαρκ
  • Δίτροχα καρότσια   
Η διοικητική ομάδα της εταιρείας μαζί με την βοήθεια όλου του προσωπικού εργάζονται διαρκώς με προσανατολισμό:
  • Την υψηλή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη.
  • Τη διαρκή και σε βάθος χρόνου ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών και προϊόντων.

Με μεγάλη προσήλωση στηδιατήρηση της σωστής ποιότητας σε κάθε βήμα κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, η ΡΟΔΑ ΑΕ σχεδιάζει, παράγει, ελέγχει και προσφέρει στην εγχώρια και Ευρωπαϊκή αγορά μία πλήρη γκάμα ποιοτικών τροχών απόλυτα συμβατών με τις Ευρωπαϊκές νόρμες ΕΝ. με διαδικασίες πιστοποιημένες κατά ISO 9001/2008. από τηνTUV – Nord.